بلاگ


عایق کریستالیزه پایه سیمانی

عایق کریستالیزه پایه سیمانی ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

محافظت از خوردگی سیمان

رنگ نما, اکریلیک پایه آب ,شمال منطقه نمک آبرود

رنگ نما, اکریلیک پایه آب ,شمال منطقه نمک آبرود۱۳۹۹/۰۳/۲۶

رنگ نما, اکریلیک پایه آب

رنگ نما پایه آب اکریلیک شمال بندر انزلی

رنگ نما پایه آب اکریلیک شمال بندر انزلی۱۳۹۹/۰۳/۲۶

اکریلیک

 اوره آمونیاک پتروشیمی لردگان

اوره آمونیاک پتروشیمی لردگان ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

پرایمر زینک ریچ اپوکسی + میانه اپوکسی + رویه پلی یورتان

 فولاد جهان آراء بندر خرمشهر

فولاد جهان آراء بندر خرمشهر۱۳۹۹/۰۳/۲۶

پرایمرزینک ریچ اپوکسی + میانه اپوکسی +رویه پلی یورتان

کفپوش آنتی استاتیک اپوکسی

کفپوش آنتی استاتیک اپوکسی ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

نیروگاه برق و بخاردماوند - عسلویه دارای گواهی آزمایشگاهی

پرایمرزینک ریچ اپوکسی +میانه اپوکسی H.B+رویه پلی یورتان

پرایمرزینک ریچ اپوکسی +میانه اپوکسی H.B+رویه پلی یورتان ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

پروژه فولاد زرند رنگ صنعتی سرورنگ

شناسایی و بررسی عیوب رنگ -1

شناسایی و بررسی عیوب رنگ -1۱۳۹۹/۰۳/۲۶

ورآمدن (Flaking)

شناسایی و بررسی عیوب رنگ -2

شناسایی و بررسی عیوب رنگ -2۱۳۹۹/۰۳/۲۶

ورآمدن (Flaking)

شناسایی و بررسی عیوب رنگ -3

شناسایی و بررسی عیوب رنگ -3۱۳۹۹/۰۳/۲۶

ورآمد گی( Flaking )

شناسایی و بررسی عیوب رنگ -4

شناسایی و بررسی عیوب رنگ -4۱۳۹۹/۰۳/۲۶

گچی شدن (Chalking )

شناسایی و بررسی عیوب رنگ -5

شناسایی و بررسی عیوب رنگ -5۱۳۹۹/۰۳/۲۶

گچی شدن (Chalking )