سمینار آموزشی رنگهای صنعتی

شهرستان چابهار- بندر شهید بهشتی


سمینارآموزشی دوره های خوردگی رنگ و پوشش در مناطق مختلف عملیاتی شرکت سرورنگ  دربندرشهید بهشتی چابهاربرگزارگردید :

 • مدرس دوره سرکارخانم دکتر فرشته رضایی – آقای مهندس علی مجیدی .
 • مجری  سمینار شرکت سرو رنگ .
 • درخواست کننده سمینارشرکت مهندسین مشاورطرح گستر بندر.
 • محل برگزاری شهرستان چابهار , اداره کل بنادرشهرستان چابهاربندر شهید بهشتی .
 • تاریخ برگزاری 24و25 بهمن 1398 .
 • مدت دوره  دوروز .
 • افراد شرکت کننده درسمینارکارکنان و مهندسین  , اداره پیمان , اداره عمران , اداره تعمیرو نگهداری , شرکت هدایت کشتی خلیج فارس , اداره تعمیرات مشاورطرح ومنطقه  .
 • درپایان سمینارآموزشی یرای تمامی افراد شرکت کننده گواهینامه شرکت در دوره ازسوی انجمن خوردگی ایران صادر گردید.
 • شرکت سرو رنگ افتخار دارد جهت پیشبرد اهداف طرحهای صنعتی کشور سهمی بسزا دارد  ودراین امورموفق بوده و درخصوص ارائه سیستم رنگ برای مناطق مختلف اب
 • هوایی مطا بق استاندارد های جهانی ومحاسبه و بر آورد میزان رنگ مصرفی پروژه , ارائه قیمت انواع رنگهای صنعتی با کیفیت, همراهی مشتریان تا انتهای پروژه , رعایت
 • استاندارد های جهانی , کاهش زمان تحویل محصول , افزایش سهم بازار, رضایت مشتریان , همه جزء اصول خط مشی فرهنگ کاری این شرکت میباشد .

· امید است که یازدهمین سمینارآموزشی درشرکت شما برگزار گردد.صفحه رسمی لینکدین

صفحه رسمی اینستاگرام

https://twitter.com/rang_sarv