عایق کریستالیزه پایه سیمانی

عایق کریستالیزه پایه سیمانی , محافظت از خوردگی سیمان عایق کریستالیزه پایه سیمانی

 تعریف : عایق کریستالیزه پایه سیمانی

مصالح آب بند کننده کریستالیزه بر پایه سیمان , مقاوم درمقابل فشار مثبت ومنفی

قابل اجرا : سطوح

استخرهای شنای دارای بتن آرمه مستقل

شناژها

زیرزمین ها

دیوارهاي حائل

چاله آسانسورها

مخازن آب

اجرايی : خصوصیات

مدت زمان لازم جهت اجرای پوشش نهایی روی آن : حداقل 7 روز

مدت زمان لازم جهت پرکردن خاک : حداقل 7 روز

مدت زمان لازم جهت پر کردن آب مخازن : حداقل 7 روز ( درفشار مثبت ) حداقل 4 روز (درفشار منفی)

مدت زمان قابل استفاده بودن مخلوط  پس از آماده سازی (کارایی ) : 40 دقیقه

 

: Performance

 

             

 

 

                                                                

 

  

Test

      Standard Value

Result

Test Method

Color  

Gray

 

ok

 

TY.AK.072

Past Density

1.90±0.05 (g/cm3)

1.88

TY.AK.006

Viscosity

130±5 KU sp2

128KU

 

TY.AK.029

Initial Tensile adhesion strength

Min 0.5 N/mm2

0.79

 

ASTM D12381

Tensile adhesion strength after water Contact

Min 0.5 N/mm2

0.68

ASTM D12381

Tensile adhesion strength after heat aging

Min 0.5 N/mm2

0.77

ASTM D12381

Tensile adhesion strength after freeze-cycles

Min 0.5 N/mm2

74

ASTM D12381

 

Water pressure resistance test

 

No penetration with

1.5 bar positive

No penetration

ASTM D12381

 

ويژگی ها :

مقاوم در مقابل فشار مثبت و منفی آب

قابل استفاده در منابع آب آشامیدنی

بالا بردن مقاومت حماله , با جلوگیری از تخریب آرماتورو بتن

مقاوم در برابر آب های زیر زمینی و سولفات

TSEK  بی بو      قابل تعمیر                       استانداردهای ماخذ :  


iso

 
نحوه اجرا :

جهت لایه اول و دوم 25 کیلو گرم این ماده را با5, 8- 7 لیتر آب تمیز مخلو ط و با میکسر دورآهسته و یا ماله تا هموژن شدن کامل هم زده , سپس با ماله و یا قلم مو, روی تمام سطح مورد نظر حداقل 2 بار اجرا شود بطوریکه هر لایه عمود بر لایه قبلی و فاصله زمانی اجرای آن ها حداقل 5 ساعت دردمای 20 درجه باشد .

اگر12 ساعت از اجرای لایه گذشته باشد قبل از اجرای لایه دوم لازم است ابتدا با آب مرطوب و سپس اجرا شود .

پس از خشک شدن لایه دوم , با آب فراوان 3-2 روز مرطوب نگه داشته شود .

در منابع آب  پس از حداقل 7 روز با محلول سدیم هیپوکلراید 5% ضد عفونی و با آب آشامیدنی شستشو شود و سپس آب گیری گردد, این عمل می بایست حداقل سالانه یک بار تکرار شود .

ضخامت ملات اجرایی : 3-2 میلی متر ( برای 2 لایه )

 

 

Sarvrang.sales@gmail.com –www.srb.co.ir                                          تلفن : 88545719-88547931 تلفکس : 86013171

 

 

 

 


https://ir.linkedin.com/in/sarv-rang-97058a143