پایانه های نفتی ایران - اسلکه تی

سمینار آموزشی آماده سازی سطح واعمال رنگ های صنعتی


 1. سمینار آموزشی خوردگی و اعمال رنگ برای مناطق مختلف عملیاتی در جزیره خارک شرکت پایانه های نفتی ایران 
 2. مدرس آقایان دکتر علیرضا نوبخت و مهندس علی مجیدی 
 3. مجری سمینار:  شرکت سرورنگ .
 4. درخواست کننده  سمینار: شرکت پایانه های نفتی ایران .
 5. محل برگزاری : جزیزه خارک اسلکه T.
 6. مدت دوره : دو روز 
 7. افراد شرکت کننده در سمینارکارکنان و مهندسین شرکت پایانه های نفتی , مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی , شرکت صدرا امید چابهار, شرکت نفت فلات قاره 
 8. شرکت سرورنگ افتخار دارد جهت پیشبرد اهداف طرحهای صنعتی کشور سهمی بسزا دارد ,و دراین امور موفق بوده و درخصوص ارائه سیستم رنگ برای
 9. مناطق مختلف آب هوایی مطابق استاندارد های جهانی SSPC,BS,ISO و استاندارد I.P.S شرکت نفت ایران ارائه سیستم نماید و
 10. میزان رنگ مصرف پروژه پیمانکاران محترم را بصورت رایگان محاسبه   و تا پایان پروژه درکنارپیمانکاران محترم باشد .
 11. امید است که سمینارآموزشی بعدی درشرکت شما برگزارگردد. 
 12. https://www.linkedin.com/in/sarv-rang-co