اینترزون 101

تحویل در ایران به شرکت مبین انرژی خلیج فارس (توسط شرکت سرورنگ )


تحویل رنگ اینترزون 101 اینترنشنال (Akzonobel ) به شرکت مبین انرژی خلیج فارس ( هلد ینک پتروشیمی خلیج فارس )

توسط شرکت سرورنگ وارد کننده انواع رنگهای اینترنشنال وتحویل به  مجموعه های دیگر نفتی , گازی و ........ در ایران .

جهت دیدن مشخصات فنی به بخش محصولات وارد شوید .

https://www.linkedin.com/in/sarv-rang-co