مواد اولیه صنعت رنگ سازی

حلال بی بو


این ماده شیمیایی بر پایه نفت سفید است و کمی سنگین تر از بنزین می باشد، از مشخصات ظاهری این مایع سفید رنگ می توان

به بی رنگ و بدون بو بودن آن اشاره کرد. این فرآورده نفتی در صنایع مختلفی کاربرد دارد که برخی از آن ها در زیر نام برده شده اند: 

         صنایع رنگ و رزین

       چسب سیلیکونی

       اسپری حشره کش خانگی

         واکس و پولیش

         لاک و جوهر چاپ

ژل آتش زا

https://www.linkedin.com/in/sarv-rang-co