مواد اولیه صنعت رنگ سازی

نرمال بوتانول


این ماده شیمیایی به دو روش بدست می آید، در روش اول این ماده با نام الکل فوسل نیز شناخته می شود زیرا این الکل از تخمیر مواد قندی و کربوهیردات ها مانند میوه ها بدست می آید که در اکثر کشور ها به عنوان چاشنی مورد استفاده قرار گرفته می شود اما در روش دوم این الکل به عنوان یک محصول پتروشیمی، از پروپیلن حاصل می شود. این ماده شیمیایی در زمینه های گوناگونی قابل استفاده می باشد که شامل موارد زیر می باشد:

·         استخراج روغن های خاص

·         در عطر ها به عنوان ماده افزودنی

·         تولید پلیمره

·         مواد دارویی

·         پیروکسیلین پلاست

استر های علف کش و بوتیل زنان

https://www.linkedin.com/in/sarv-rang-co