مواد اولیه صنعت رنگ سازی

متیلن کلرید


است .متیلن کلرید به صورت یک ماده فرار بی رنگ که دارای بوی کلروفرم می باشد ارائه می شود این ماده شیمیایی از حلال های آلی بشمار می رود ودارای خاصیت سمی و سرطان زایی 

کاربرد های این محصول شامل موارد زیر می باشد:

·         حلال استخراجی در صنایع غذایی و نوشیدنی همچون عصاره مالت.1

·         چاشنی ها و ادویه جات در صنایع غذایی.2

·         رنگ زدایی (حلال رنگ) .3

·         تولید دارو.4

·         تمیز کردن فلز چربی زدایی (حلال چربی).5

co   حذف لاک یا پوشش های رنگی از انواع سطوح.6

https://www.linkedin.com/in/sarv-rang-co