دستورالعمل اجراي زينك ريچ اپوكسي

SV-8736-7


دستورالعمل اجراي پرايمر زينك ريچ اپوكسي (2 جزئي)

(sv-8736-7)

1- پرايمر زينك ريچ اپوكسي دو جزئي و شامل اجزا A و B مي‌باشد كه به ترتيب جزء A رزين و جزء B هاردنر مي‌باشد.

2- نيم ساعت قبل از مصرف دو جزء B,A را به نسبتي كه روي ظرف‌هاي آن‌ها نوشته شده با هم مخلوط كنيد، معمولاً اين نسبت 15 به 1/1 وزني است يعني 15 وزن از رزين (A) و 1/1 وزن از هاردنر (B) مخلوط كرده و كاملاً بهم مي‌زنند تا مخلوط يكنواختي حاصل شود.

براي اينكه نسبت امتزاج رعايت شود و اشتباهي رخ ندهد، اين شركت اجزاء A و B را به نسبت 15 به 1/ 1مظروف كرده است قبل از مخلوط نمودن اجزاء A, B نسبت به ميكس نمودن جزء A به ميزاني كه مواد ته نشين نباشد اقدام نمائيد.

جزء A را در ظرفي خالي و تميز ريخته سپس جزءB را به آن اضافه كنيد.

3- پس از آنكه A و B با هم مخلوط شدند به علت فعل و انفعالي كه بين آنها انجام مي‌گيرد مخلوط گرم مي‌شود و به تدريج ويسكوز و غليظ مي‌شود تا اينكه پس از هفت الي هشت ساعت شروع به سخت شدن مي‌نمايد. از اين رو براي جلوگيري از اين امر باید به مقداری از دو جزء را با هم مخلوط نمود كه بتوان ظرف 7 الي 8 ساعت مصرف كرد و از امتزاج مقادير بيشتر احتراز نمود.

4- بايد در نظر داشت كه گرانروي مخلوط A و B بالاتر از حدي است كه بتوان آن را اسپري نمود. لذا بايد با افزودن تينر مربوطه گرانروي آن را تا حدي كه قابل پاشش باشد تنظيم كرد‌(بسته به فشار پمپ و قطر دهانه نازل) بديهي است هر چه مقدار تينر بيشتر باشد رنگ رقيق‌تر و در نتیجه فيلم رنگي كه روي سطح پاشيده مي‌شود نازكتر مي‌شود، لذا بايد حداقل تينر را به كاربرد تا مخلوط بيش از حد رقيق نشود.

به هنگام رنگ آميزي دماي محيط نبايد كمتر از 10 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي هوا نبايد بيش از 80% باشد و نیز دمای سطح می بایست حداقل 3º C بالاتر از نقطه شبنم در زمان رنگ آمیزی باشد.

فاصله زماني تا اعمال لايه بعدي حداقل 24 ساعت در دمای 20º C مي‌باشد.

5- آماده سازي سطح به جهت پوشش زينك ريچ اپوكسي بسيار حائز اهميت بوده و تميزي سطح به ميزان حداقل SA 2½ و زبري سطح مطابق با دستگاه Rugotest No.3 به ميزان BN9a مورد نياز مي‌باشد.

6- دستگاه Airless را آماده نموده و ميزان فشار خروجي را با توجه به مشخصات فني دستگاه Air less بر مبناي خروجي bar (2200 psi)150 تنظيم نمائيد.

7- از نازل با سايز مناسب 0.021" الي 0.019" به جهت پاشش استفاده نمائيد.

8-فاصله دست نقاش به ميزان 30 الي 35 سانتي متر از سطح را رعايت نمائيد.

9- پس از پايان كار دستگاهها و وسايل رنگ آميزي را بايد با تينر شستشو داد.

10- در فصول سرد توصیه می گردد بعد از انجام عملیات اختلاط بین جزء B, A مخلوط حاصل حدود 15 دقیقه نگهداشته، سپس بر روی سطح اعمال گردد.

خواهشمند است پس از بررسي در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با اين شركت تماس حاصل فرمائيد.

صفحه رسمی لینکدین

صفحه رسمی اینستاگرام

https://twitter.com/rang_sarv