دستورالعمل روش اجرایی اپوکسی میانه

SV-8732


دستورالعمل اجراي اپوكسي پلي آميد هاي بيلد

(SV-8732   شرکت سرورنگ

1- رنگ اپوكسي پلي آميد دو جزئي شامل اجزا A و B مي‌باشد كه به ترتيب جزء  A رزين و جزء B هاردنر مي‌باشد.

2- قبل از مصرف، دو جزء B,A را به نسبتي كه روي ظرف‌هاي آن‌ها نوشته شده با هم مخلوط كنيد، معمولاً اين نسبت 4 به 1 وزني است يعني 4 وزن از رزين (A) و 1 وزن از هاردنر (B) را مخلوط كرده و كاملاً بهم زده تا مخلوط يكنواختي حاصل شود.

براي اينكه نسبت امتزاج رعايت شود و اشتباهي رخ ندهد، اين شركت اجزاء A و B را به نسبت 4 به 1 مظروف كرده است قبل از مخلوط نمودن اجزاء A, B نسبت به ميكس نمودن جزء A به ميزاني كه مواد ته نشين نباشد اقدام نمائيد.

جزء A را در ظرفي خالي و تميز ريخته سپس جزءB را به آن اضافه كنيد.

3- پس از آنكه A و B با هم مخلوط شدند به علت فعل و انفعالي كه بين آنها انجام مي‌گيرد مخلوط گرم مي‌شود و به تدريج ويسكوز و غليظ مي‌شود تا اينكه پس از 7 الي 8 ساعت در دمای 20 درجه سانتیگراد شروع به سخت شدن مي‌نمايد. از اين رو براي جلوگيري از اين امر باید به مقداری از دو جزء را با هم مخلوط نمود كه بتوان ظرف 7 الي 8 ساعت مصرف كرد و از امتزاج مقادير بيشتر احتراز نمود.

4- بايد در نظر داشت كه گرانروي مخلوط A و B بالاتر از حدي است كه بتوان آن را اسپري نمود. لذا بايد با افزودن تينر مربوطه گرانروي آن را تا حدي كه قابل پاشش باشد تنظيم كرد‌(بسته به فشار پمپ و قطر دهانه نازل) بديهي است هر چه مقدار تينر بيشتر باشد رنگ رقيق‌تر و در نتیجه فيلم رنگي كه روي سطح پاشيده مي‌شود نازكتر مي‌شود، لذا بايد حداقل تينر را به كاربرد تا مخلوط بيش از حد رقيق نشود.

به هنگام رنگ آميزي دماي محيط نبايد كمتر از 10 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي هوا نبايد بيش از 80% باشد و نیز دمای سطح می بایست حداقل 3º C بالاتر از نقطه شبنم در زمان رنگ آمیزی باشد.

5- سطح كار قبل از اعمال پوشش اپوكسي(SV- 8732) مي‌بايستي كاملاً تميز، خشك و عاري از هر گونه غبار باشد.

6- دستگاه Airless را آماده نموده و ميزان فشار خروجي را با توجه به مشخصات فني دستگاه Air less بر مبناي خروجي bar (2200 psi)150 تنظيم نمائيد.

7- از نازل با سايز مناسب 0.021" الي 0.019" به جهت پاشش استفاده نمائيد.

8-فاصله دست نقاش به ميزان 30 الي 35 سانتي متر از سطح را رعايت نمائيد.

9- پس از پايان كار دستگاهها و وسايل رنگ آميزي را بايد با تينر شستشو داد.

10- در فصول سرد توصیه می گردد بعد از انجام عملیات اختلاط بین جزء B, A مخلوط حاصل حدود 15 دقیقه نگهداشته، سپس بر روی سطح اعمال گردد.

خواهشمند است پس از بررسي در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با اين شركت تماس حاصل فرمائيد.                     

صفحه رسمی لینکدین

صفحه رسمی اینستاگرام

https://twitter.com/rang_sarv