شناسایی و بررسی عیوب رنگ -2

ورآمدن (Flaking)


ورآمدن (Flaking)  2

●درمورد پوشش دادن سطوح کشسان مانند لاستیکها ,باید از رنگهایی استفاده نمود که تحت تنشهای فشاری و کششی و همچنین در زمان اعمال ارتعاشات مکانیکی , خاصیت انعطاف پذیری مطلوب داشته باشد . 

      ● درزمان اعمال رنگ بر روی سطوحی مانند آلومنیوم و روی (سطوح گالوانیزه ) به منظورافزایش چسبندگی عموما"از یک لایه آستر اولیه که بتواند دربرابر تنشهای ناشی از فرایند خشک شدن ماده پوشش مقاومت نماید استفاده می گردد.

     ●درصورتیکه روی پوشش های اپوکسی خیلی زود و قبل ازسخت شدن وخشک شدن کامل آن ,یورتان پوشش داده شود,لایه پوششی ضعیف ونرم با قابلیت ورقه ای شدن ایجاد می شود .

ورآمد گی کاتدی

(Cathodic Disbonding)

 

دررابطه با اعمال پوشش بر روی سازه تحت حفاظت کاتدی,بایدتوجه نمود که به دلیل PH بالای سطح سازه ( درصورت رسیدن مولکولهای آب به سطح زیرآیند و تبدیل شدن به یون هیدروکسیل) پوشش اعمالی باید دربرابرمحیط به شدت قلیایی مقاوم باشد درغیراین صورت پوشش از روی زیرآیند ورامده و یا بر روی آن تاول هایی تشکیل میشود بنابراین نباید از پوششهای صابونی شونده به عنوان آستری در این مواقع استفاده نمود.

      همچنین دررنگهای مورد استفاده در روش حفاظت کاتدی از رنگدانه های حاوی آلومنیوم استفاده نمی گردد زیرا آلومنیوم فلزی است که با مواد قلیایی وارد واکنش شده و موجب شکستن پوشش می گردد.

      به منظور تعیین مقاومت به ور آمدگی و گسستن کاتدی از آزمایشی استفاده می گردد که دوام و میزان چسبندگی و مقاومت به جریان عبوری و پتانسیل کاتدی اعمالی یک پوشش بر روی سطح خارجی لوله های مدفون تحت حفاظت کاتدی را نشان میدهد (ASTM G8-72)

     آزمایش نشان میدهد که پوششهای پلی اتیلن نسبت به پوششهای اپوکسی کولتارو اپوکسی پودری مقاومت بالاتری را به پدیده ورامدگی کاتدی از خود نشان میدهند .

      https://twitter.com/rang_sarv 

 صفحه رسمی لینکدین

صفحه رسمی اینستاگرام