شناسایی و بررسی عیوب رنگ -6

شکاف برداشتن (cracking)


شکاف برداشتن (cracking)

                                             ترکهای عمیق ترک خوردگی عمیقی

Mud cracking

توصیف

ترکها یا شکافهایی پراکنده و نامنظم روی فیلم که غالبا به درزها و یا لبه های قطعه نزدیک است را گویند. این شکافها غالبا تشکل فرمهای ستاره شکل سه پره خطی ضربدری و یا منحنی می دهند و عمق نفوذ آنها ممکن است تا سطح قطعه رنگ آمیزی شده ادامه یابد بنابراین تفاوت عمده آنها با پدیده ترک خوردگی مربوط به عمق نفوذ شکاف و ترک میباشد بریدگی های مکانیکی پوشش جزء این عیب محسوب نمی شود.

دلائل ایجاد و روشهای پیشگیری

فرمولاسیون نامناسب رنگ

توضیح: به عنوان نمونه اگر غلظت حجمی رنگدانه زیاد باشد رنگ به سرعت بر روی سطح خشک شده و سبب بروز ترکهای درشت می گردد.

پیشگیری: استفاده از افزودنی هایی نظیر: رنگدانه های تقویت کننده و نرم کننده ها که باعث کاهش کششها فیزیکی ناشی از عوامل محیطی میگرد ند در جلوگیری از بروز این عیب موثر می باشند.

ضخامت بیش از حد فیلم و زمان خشک شدن ناکافی بین لایه ها.

آماده سازی نامناسب سطح.

توضیح: وجود آلاینده های سطحی بتونه کاری ضعیف و استفاده ازسمباده خیلی زبر(درشت تر از 320 ) و یا کاربرد مواد نفتی در هنگام سمباده کاری می توانند سبب بروز این پدیده گردند.

اختلاط نامناسب مواد قبل از اعمال و یا استفاده از حلال و تینر اشتباه.

سرد یا گرم بودن بیش از حد سطح پایه .

نکات کاربردی

رنگهای اپوکسی الکیدی و روغنی تمایل بالایی به بروز ابن عیب دارند چرا که درمدت خشک شدن که در اثر ترکیب شدن با سخت کننده (رنگهای اپوکسی) ویا در اضر اکسایش می باشد سخت و شکننده شده و کاهش حجم می یابند.

رنگهای وینیلی اکریلیک و کلروکائوچو که به طریق فیزیکی خشک می شوند در صورت فرمولاسیون مناسب حساسیت پائینی به بروز این پدیده دارند.

آسترهای غنی از روی و یا آستراتیل سیلیکات در صورتیکه با ضخامت بالا (بیشتر از 50 میکرون) اعمال گردند مستعد به ایجاد ترکهای عمیق می باشند زیرا این آسترها عموما با بخار آب موجود در هوا خشک می شوند و اگر رطوبت نسبی محیط کافی نباشد بخار آب فرصت کافی برای نفوذ به عمق را پیدا نکرده وآستر به درستی خشک نمی گردد.

صفحه رسمی لینکدین

صفحه رسمی اینستاگرام

https://twitter.com/rang_sarv